วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

เด็กพลาดหวัง ยื่นคำร้อง 4-5 เม.ย.สพฐ.ยันรู้ที่เรียนก่อนสงกรานต์

กวดวิชา ติวออนไลน์ ตะลุยข้อสอบ โดย เว็บการศึกษาดอทคอม kanzuksa.com


สพฐ.เตรียมหาที่เรียนนักเรียนพลาดหวังสอบ ยื่นคำร้องรอบสอง 4-5 เม.ย.นี้
ประกาศผล 8 เม.ย.“ชินภัทร” ยันทุกคนมีที่เรียนก่อนสงกรานต์
วันนี้ (30 มี.ค.)นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2553 ว่า ที่ผ่านมาการสอบคัดเลือกของนักเรียนใน 8 จังหวัดที่มีการประกาศ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันที่ 28 มี.ค.และวันที่ 29 มี.ค.นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะประกาศผลสอบและรายงานตัวภายในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังการสอบ และยังไม่มีที่เรียนนั้นขอให้ยื่นความจำนงได้ที่โรงเรียนที่สมัครหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ที่อยู่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. โดย สพท.จะพิจารณาจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านรวมถึงความประสงค์ของนักเรียน จากนั้นจะประกาศผลการรับรอบ 2 ในวันที่ 8 เม.ย. และให้มารายงานตัวในวันที่ 9 เม.ย.นี้“สพฐ.จะจัดที่เรียนให้กับนักเรียนทุกคนก่อนเทศกาลสงกรานต์ แต่หากยังมีนักเรียนตกหล่นอยู่จริง สพฐ.ก็จะดำเนินการจัดหาที่เรียนให้กับเด็กหลังเทศกาลสงกรานต์ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวนายชินภัทร กล่าวถึงกรณีจำนวนนักเรียนใน สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีนักเรียนสมัครเกินกว่าจำนวนที่รับได้ ว่า จากการรายงานในเบื้องต้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการสมัครซ้ำซ้อน โดยยอมรับว่าจำนวนที่รับนักเรียนนั้นยังขาดอยู่บ้างแต่มีจำนวนไม่มากซึ่งขณะนี้ได้มอบให้สำนักแผนและนโยบาย (สนผ.) ไปวิเคราะห์เพื่อจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาพรวมการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศในเบื้องต้น มีดังนี้ แผนการรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 772,660 คน มีผู้สมัครจำนวน 715,230 คน และแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 399,832 คน มีผู้สมัครจำนวน 362,896 คน สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อแยกรายเขตพื้นที่ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กทม.เขต 1 มีแผนการรับชั้น ม.1 จำนวน 14,379 คน มีผู้สมัครจำนวน 23,807 คน แผนการรับชั้น ม.4 จำนวน 13,718 คน มีผู้สมัครจำนวน 7,168 คน, สพท.กทม.เขต 2 แผนการรับชั้น ม.1 จำนวน 17,722 คน มีผู้สมัครจำนวน 31,410 คน และแผนการรับชั้น ม.4 จำนวน 13,698 คน มีผู้สมัครจำนวน 16,488 คน และ สพท.กทม.เขต 3 แผนการรับชั้น ม.1 จำนวน 15,351 มีผู้สมัครจำนวน 23,259 คน และแผนการรับชั้น ม.4 จำนวน 10,096 คน มีผู้สมัครจำนวน 7,975 คนด้าน นายเติบ ใยเจริญ ผอ.สพท.กทม.เขต 1 กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 11 ศูนย์ เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้เข้ามายื่นความจำนงให้จัดที่เรียนในรอบ 2 ที่ศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อศูนย์ประสานงานได้ที่เว็บไซต์ของ สพท.กทม.เขต 1 www.edbkk1.go.th ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนที่ยื่นความจำนงจะมีที่เรียนอย่างแน่นอน เพียงแต่ไม่อยากให้ผู้ปกครองยึดติดว่าจะต้องให้เด็กเข้าเรียนต่อในโรงเรียนยอดนิยมเท่านั้น เพราะโรงเรียนอื่นๆ ก็มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีโรงเรียนใดขอขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมาที่เขตพื้นที่ฯนายปรีชา จิตรสิงห์ ผอ.สพท.กทม.เขต 2 กล่าวว่า สพท.กทม.เขต 2 นั้น คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ได้อนุมัติในหลักการว่าให้โรงเรียนสามารถขยายรับนักเรียนต่อห้องจากแผนรับ 40 คนต่อห้อง เป็น 41-50 คน/ห้อง ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน คาดว่าจะทำให้รับได้เพิ่มถึง 5,000 คน จากเดิม 16,800 คน ส่วนที่เหลือจะเกลี่ยไปยังโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัด กทม.ที่ทำโครงการโรงเรียนคู่สหกิจกับ สพฐ.ขณะที่ นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพท.กทม.เขต 3 กล่าวว่า ทางเขตพื้นที่ฯ ได้เตรียมแผนการจัดที่นั่งรอบ 2 ไว้แล้ว โดยหลังจากที่เด็กยื่นความจำนงผ่านโรงเรียนที่เด็กสมัครเข้าเรียนแล้ว ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ทางเขตพื้นที่ฯ จะประชุมร่วมกับโรงเรียน เพื่อเกลี่ยที่นั่งให้กับเด็กทุกคน ซึ่งเด็กที่ยื่นความจำนงจะมีที่เรียนแน่นอน และอยู่ใกล้บ้าน แต่อาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่นักเรียนต้องการ ส่วนการขอขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องนั้นขณะนี้ยังไม่มีโรงเรียนใดขอดำเนินการมาที่มา ATSVผู้จัดการออนไลน์ 30 มี.ค.53

ให้สิทธินักเรียนเข้าเตรียมทหารสอบ ม.4

กวดวิชา ติวออนไลน์ ตะลุยข้อสอบ โดย เว็บการศึกษาดอทคอม kanzuksa.com

สพฐ. ให้สิทธินักเรียน ที่ติดสอบสถาบันอื่น ยื่นคำร้องสอบ ม.4 ได้ หลัง มีผู้ปกครองและนักเรียนร้องเรียน กำหนดสอบเข้า วันที่ 28 มี.ค. ตรงกับวันสอบโรงเรียนนายเรือ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนใน 8 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯในวันที่ 28 มี.ค.นั้น ปรากฏว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนหนึ่งร้องเรียนว่าวันที่ 28 มี.ค.ตรงกับวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ตนจึงนำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และมีมติ ว่าควรให้สิทธิแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็น โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งให้นักเรียนที่จะสมัครเรียน ม.4 แต่ติดสอบสถาบันการศึกษาอื่น เช่น โรงเรียนนายเรือ ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. พร้อมหลักฐานการติดสอบที่อื่น โดยให้ยื่นคำร้องที่โรงเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนม.4 และ 2. จัดสอบคัดเลือกให้กับนักเรียนที่ยื่นคำร้องวันที่ 29 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้ใช้ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบที่ใช้สอบวันที่ 28 มี.ค.และให้ประกาศผลสอบพร้อมกันวันที่ 31 มี.ค.นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปรากฏว่าเขตพื้นที่ฯ ส่วนใหญ่รายงานมายัง สพฐ. แล้ว โดย ม.1 มียอดสมัคร 269,284 คน จากแผนการรับที่แจ้งเบื้องต้น 132,461 คน ม.4 ยอดสมัคร 142,838 คน จากแผนการรับที่แจ้งเบื้องต้น 112,683 คน โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. ระดับ ม.1 โรงเรียนใน กทม. ที่มียอดสมัครเกิน 1,500 คน อาทิ ร.ร.สตรีวิทยา รับ 400 คน สมัคร 1,646 คน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รับ 372 คน สมัคร 1,993 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 552 คน สมัคร 1,913 คน ร.ร.ศึกษานารี รับ 476 คน สมัคร 1,551 คน ส่วน ม.4 ที่มียอดสมัครเกิน 1,000 คน ได้แก่ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 630 คน สมัคร 4,998 คนสำหรับระดับอาชีวศึกษานั้น ให้อำนาจสถานศึกษาใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการรับนักเรียน ตัดสินใจและกำหนดระยะเวลาการรับนักเรียนนักศึกษาได้เอง และให้ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายนนี้.