วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ศธ.ทุ่มพันล้านเดินหน้าโรงเรียนดีระดับสากล

กวดวิชา ติวออนไลน์ ตะลุยข้อสอบ โดย เว็บการศึกษาดอทคอม kanzuksa.com
ศธ.เตรียมทุ่มงบพันล้านบาท เดินหน้าโรงเรียนดีระดับสากล หวังพร้อมตั้งเป้าขยายให้คลอบคลุม 500 แห่งทั่วประเทศ ...

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการโรงเรียนดี 3 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนดีระดับสากล 500 โรง ระดับอำเภอ 2,500 โรง และระดับตำบล 7,000 โรง มีหลักการว่าโรงเรียนที่จะพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนดีระดับตำบลนั้นต้องมีเกณฑ์ตามที่กำหนด อาทิ

  • อาคารสถานที่ต้องมีความพร้อม
  • มีห้องสมุด 3 ดี
  • มีคอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 1/10 คน จากที่ปัจจุบันมีอยู่ 1/40 คน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มมากขึ้น
  • ขณะเดียวกันต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 เมกกะบิต นอกจากนี้
  • ครูต้องจบวิชาเอก หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงกับวิชาที่สอนอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระหลัก
ส่วนโรงเรียนดีระดับอำเภอ จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโรงเรียนดีระดับตำบล โดยจะมีลักษณเดียวกับโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีใกล้บ้าน ครูต้องจบตรงตามวิชาที่สอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนดีระดับสากล ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนตามความพร้อมเปิดสอนก่อน จากนั้นต้องขยายให้ครบทั้ง 500 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นที่จะเดินไปสู่คุณภาพระดับสากล ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งใหญ่ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปจัดทำเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีระดับสากล รวมทั้งนักเรียนว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และจะเริ่มดำเนินการทันทีในปีการศึกษา 2553 โดยใช้งบ ประมาณจากโครงการ SP2 พัฒนาโรงเรียนดีระดับสากล 1,500 ล้านบาท โรงเรียนดีระดับอำเภอ 1,000 ล้านบาท และโรงเรียนดีระดับตำบล 4,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้งบฯเป็นจำนวนมาก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนเป็นลำดับแรก.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์